Dwi’n cael trafferth defnyddio’r bysellfwrdd neu’r llygoden

Bydd rhai pobl yn wynebu problemau defnyddio bysellfwrdd neu lygoden am amryw resymau. Gall allweddau fod yn anodd eu darllen ac anhawster symud braich neu law yn rhwystro defnyddio bysellfwrdd neu lygoden. Mae amryw opsiynau amgen ar gael.