Gwybodaeth am y wefan

Sefydlwyd y wefan hon gan Fforwm eAccessibility Cymru a chaiff ei chynnal gan ei aelodau, ac yn y gadair mae Anabledd Cymru.

Sut i ddefnyddio’r wefan

Datganiad Hygyrchedd

Cysylltu â’r gwefeistr

Fforwm eAccessibility Cymru

Sefydlwyd y fforwm i ddarganfod ffyrdd o gefnogi pobl anabl i fanteisio ar dechnoleg ddigidol a’r rhyngrwyd.

Cylch Gorchwyl Fforwm eAccessibility Cymru

Rhestr o aelodau Fforwm eAccessibility Cymru:

Anabledd Cymru
Leonard Cheshire Disability
RNIB Cymru
Ataxia De Cymru
Y Gymdeithas Strôc
Y Ganolfan Hygyrchedd Digidol
The Shaw Trust
JISC TechDis
Action on Hearing Loss
Anabledd Dysgu Cymru

Gwnaeth Cymunedau 2.0, rhaglen cynhwysiant digidol Llywodraeth Cymru, gynorthwyo â sefydlu’r fforwm a’r wefan.

logos of Communities 2.0, Digital Wales, ERDF, Welsh Government