Mae geiriau a dysgu’n anodd i mi

Os yw person yn wynebu problemau gyda geiriau neu ddefnyddio cyfrifiadur, mae’r we yn gallu bod yn gymhleth ac anodd ei defnyddio. Mae’r adran hon yn dangos sut i newid gosodiadau cyfrifiaduron a phorwyr er mwyn hwyluso darllen neu ysgrifennu. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gyrff sy’n gallu helpu, ac opsiynau meddalwedd a chaledwedd.