Ni allaf glywed yn dda

Mae diffygion clyw yn gallu creu problemau gyda hysbysiadau, fideos a ffeiliau wrth ddefnyddio cyfrifiaduron. Yn ogystal, mae pecynnau sy’n gallu helpu pobl i ddefnyddio technolegau digidol eraill fel ffonau symudol.